CZECH nebo CZECHIA?

CZECH NEBO CZECHIA? Co je správně?

V posledních letech se vede diskuze na téma používání názvu CZECH či CZECHIA (ČESKO). Termín Czechia již několikrát použil i prezident České republiky p. Miloš Zeman. Vzniklo několik organizací které se snaží název CZECHIA prosadit. Jednička v této oblasti je určitě Občaská iniciativa Česko / Czechia. Požádali jsme tedy člena sdružení pana Doc. PhDr. Jiřího FelixeCsc. a pana RNDr. Václava Šulistu o objasnění.

 

Má smysl se odlišovat od všech ostatních?

 

Všimneme-li si toho, jak jsou jednotlivé státy kromě našeho označovány na úborech svých sportovců, zjistíme, že názvem zeměpisným, například France (ne: French Republic), Germany (ne: Federal Republic of Germany), Slovakia (ne: Slovak Republic), Great Britain (ne: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Je to naprosto logické, protože informace o formě státního zřízení dané země je ve sportu zcela zbytečná a diváky nezajímá. To si uvědomují všechny evropské (a většinou i mimoevropské) sportovní organizace s vý-jimkou našich. Proč?

 

V roce 1992 byla většina Čechů naprosto nepřipravena na rozdělení Československé republiky čili Československa na dva státy. Česká politická reprezentace předem neuvažovala ani o tak zásadní věci jakou je název našeho nového státu. Že dosavadní, vžité pojmenování Československo (psané do r. 1920 Česko-Slovensko) vzniklo spojením slov Česko (písemně doložené od roku 1777) a Slovensko (písemně doložené od roku 1786) si neuvědomovala, a tak svou nedostatečnou informovaností přispívala k dezinformaci a bezdůvodnému odmítání zeměpisného pojmenování Česko

Je třeba zdůraznit, že mezi prvními, kdo se o postupné rozšíření zeměpisného názvu Česko pro Českou republiku zasloužili, byli naši sportovní redaktoři.

 

Neinformovanost komplikuje také otázku užívání anglického překladu slova Česko, tj. Czechia (vyslov Čekija). Tento anglický výraz je písemně doložen nejméně od roku 1925 (v The New York Times) a později, v roce 1939 (v anglicky psaném tisku) jako název neslovenské části Československa. Námitky, že Czechia se plete s Chechnya (Čečensko) neobstojí: při loňském teroristickém útoku v Bostonu si tamější sdělovací prostředky pletly s Chechnya také Czech Republic!

 

Výraz Czechia figuruje v řadě oficiálních textů (např. v oběžnících Ministerstva zahraničních věcí už z roku 1993), v slovnících, v amerických školních atlasech i v názvech mnohých firem. Není žádný rozumný důvod k tomu, aby české sportovní organizace nerespektovaly mezinárodní zvyklosti a slovo Czechia (= Česko) nahrazovaly nesmyslným Czech (= 1.český, 2.Čech, 3.čeština).

 

Podporujete korektní název Česko / Czechia? Zde několik produktů ke koupi.